Brabhsáil Míreanna (4 iomlán)

  • Ábhar is exactly "Forbairt Phobail; Oileáin"

Mná le Chéile

http://www.plearaca.ie/files/original/1ab06d889a1d7f2f2e997e79a356b684.pdf
Cuireann Máire Ní Mhaoláin síos ar an obair bhreá atá ar bun ag an ngrúpa seo ó 2006.

Cleas Teoranta

http://www.plearaca.ie/files/original/8a730a3380fa6c6319e65e61c8e8a62b.pdf
Nuair a thosaigh Cleas i 2002 ní hé an leagan amach atá uirthi anois a bhí uirthi mar ba le gnónna beaga a bhunú faoin gClár Eacnamaíocht Sóisialta a bhí ag FÁS ag an am a bunaíodh í. D'imigh sin is tháinig seo agus faoi láthair, faoi…

Comhar Caomhán, lnis Oírr

http://www.plearaca.ie/files/original/0dc5e7985dfbfa82db8a381cc19e2ff8.pdf
Tá Comhar Caomhán Teo ag feidhmiú ar Inis Oírr, an t-oileán is oirthearaigh de thrí Oileán Árann i gCuan na Gaillimhe ó 1971. Tá ról lárnach ag an gComharchumann i bhforbairt eacnamaíochta, sóisialta agus cultúrtha an oileáin ó shin…

Comharchumann Forbartha Árann

http://www.plearaca.ie/files/original/73c0c714502f7ffa93a9e71e27fbd6dd.pdf
Níl dabht ar bith ach go bhfuil Comharchumann Forbartha Árann ar cheann de na comharchumainn Ghaeltachta is mó a bhfuil dul chun cinn déanta faoi. Tá an eagraíocht i dtiúin le riachtanais an oileáin agus torthaí dearfacha dá mbaint amach go…