Brabhsáil Míreanna (22 iomlán)

  • Téamaí: Oileáin

Slán le hInis Meáin

http://www.plearaca.ie/files/original/77c17c5d76f71e8b1a9a76aadd9bbc6a.pdf
Ar an gcéad Domhnach de mhí Iúil, 1970 a chéadsheol mise go hlnis Meáin. Ba é an chéad uair ar fharraige mhór an Atlantaigh mé. Bhí mé i mo bhliain dheireannach sa choláiste ársa Má Nuad, agus mé ar bheagán Gaeilge. Bhí tuairim…

Téamaí:

Eagarfhocal 2007

http://www.plearaca.ie/files/original/231443330c5adfd845add6ff51eb7494.pdf
‘Bí in Éirinn nó in Árainn’ - ceann de chuid mhaith seanráitis faoi Árainn. Bhuel tá Pléaráca in Árainn i mbliana agus an-riméad orainn a bheith ann. Bhíodh roinnt imeachtaí eagraithe in oileáin Árann againn thar na mblianta, is…

Téamaí:

Comharchumann Forbartha Árann

http://www.plearaca.ie/files/original/73c0c714502f7ffa93a9e71e27fbd6dd.pdf
Níl dabht ar bith ach go bhfuil Comharchumann Forbartha Árann ar cheann de na comharchumainn Ghaeltachta is mó a bhfuil dul chun cinn déanta faoi. Tá an eagraíocht i dtiúin le riachtanais an oileáin agus torthaí dearfacha dá mbaint amach go…

Comhar Chuigéal Teo.

http://www.plearaca.ie/files/original/9134ed5ae64d0d96be8b752735395e4c.pdf
Bunaíodh Comhar Chuigéal, sa bhliain 1999, ar éileamh ón bpobal agus mar thoradh ar chruinniú poiblí a eagraíodh chun plé a dhéanamh ar an easpa forbairt agus áiseanna a bhí sa cheantar. Bhí an millennium buailte linn agus é soiléir…

Eagarfhocal 2013

http://www.plearaca.ie/files/original/5a0668762736460bdc5503efb1665e53.pdf
Tá sé ina phléaráca arís agus sinn ag déanamh ár mbealach chuig Inis Oírr d'Fhéile Phléaráca Chonamara 2013. Is í seo an 23ú féile atá reáchtáilte ag Pléaráca ach is é an chéad uair againn ag tabhairt na féile go lnis Oírr.

John Millington Synge

http://www.plearaca.ie/files/original/09bf349a00e56229fed38918da216383.pdf
Teach Mhuintir Mhic Dhonnchadha: Tá an teach seo ós cionn trí chéad bliain d'aois seachas píosa a cuireadh as tús an chéid. Tá cáil ar an teach anois mar gur ann a d’fhanadh an drámadóir agus an scríbhneoir John Millington Synge.…

Téamaí: ,

Cleas Teoranta

http://www.plearaca.ie/files/original/8a730a3380fa6c6319e65e61c8e8a62b.pdf
Nuair a thosaigh Cleas i 2002 ní hé an leagan amach atá uirthi anois a bhí uirthi mar ba le gnónna beaga a bhunú faoin gClár Eacnamaíocht Sóisialta a bhí ag FÁS ag an am a bunaíodh í. D'imigh sin is tháinig seo agus faoi láthair, faoi…

Cúrsaí Sláinte ar Inis Meáin

http://www.plearaca.ie/files/original/635d80f0be89f9430716888a1e0faf58.pdf
Tá dul chun cinn iontach déanta maidir le cúrsaí sláinte ar an oileán ón uair a ceapadh an bhanaltra Hedderman mar bhanaltra ceantair ar an dá oileán, Inis Meáin agus Inis Oírr in 1903. Is dócha gurbh í seo an chéad altra a ceapadh ar…

Inis Meáin, ~4,000 Bliain ag Fás

http://www.plearaca.ie/files/original/b0e74162796a7e77836903e7cf9d5c32.pdf
Tá stair shaibhir, éagsúlacht seandálaíocht ag Éirinn agus ní eisceacht ar bith Oileáin Árann ach an oiread. Go deimhin, d'fheadhfaidh a rádh go seasann Oileáin Árann mar dhomhan saibhir de bheatha daonna in Éirinn i rith an 4,000 bliain…

Leitir Mealláin

http://www.plearaca.ie/files/original/9422f0ac709f18c5369e6bbe7e87cc1f.pdf
Tá Leitir Mealláin suite siar ó Gharumna. Ceantar cósta atá an-fhiáin ar a bhfuil go leor oileáin. Tá an talamh bocht ach bhí neart saothrú le baint i gcónaí as an bhfarraige. Sé Foirnis agus an Chrapach na h-oileáin is mó. Daighnis,…