Brabhsáil Míreanna (39 iomlán)

  • Téamaí: Polaitíocht

Tríocha Bliain den Údarás (1979-2009): thar am é a leasú

http://www.plearaca.ie/files/original/f96b4e8697103bf0dedc8b1f4f9c224b.pdf
Tá toghchán ceaptha a bheith ann an chéad bhliain eile le Bord nua a thoghadh d'Údarás na Gaeltachta. San alt seo caitheann an tráchtaire Donncha Ó hÉallaithe súil chriticiúil ar an Údarás mar atá agus déanann sé roinnt moltaí faoi na…

Anailís ar Thoghchán an Údaráis (2005)

http://www.plearaca.ie/files/original/50d588982da675c02db7d87830084a8e.pdf
Tugtar anseo briseadh síos, de réir boscaí, ar na vótaí a caitheadh i dtoghchán an Údaráis, mí Aibreán seo caite. Tá na figiúirí bunaithe ar na tallies a deineadh ag an gcomhaireamh agus na boscaí á n-oscailt. Níl na boscaí go léir…

Gorbachev na Gaeltachta: Agallamh le Pádraig Ó hAoláin

http://www.plearaca.ie/files/original/94d8e25a4e7cf52f6f714823f2aaed73.pdf
Ar na mallaibh, labhair Pádraig Ó hAoláin lena chomh Thiobraid Árannach, Donncha Ó hÉallaithe. San agallamh tráchtann an Príomhfheidhmeannach nua ar Údarás na Gaeltachta, ar na hathruithe atá ar bun san eagraíocht fhorbartha agus…

Eagarfhocal 2005: Cúigear Ros Dumhach

http://www.plearaca.ie/files/original/bba4c79e3b5d6c8f63a7cba0973f5ef4.pdf
Is beag a cheap éinne nuair a cuireadh cúigear fear as Ros Dumhach, Co Mhuigheo i bpriosún i dtús an tSamhraidh de bhrí nach raibh siad sásta cloí le hurghaire cúirte a chuir an comhlacht Shell i bhfeidhm orthu, go mbeidís fós sa bpriosún…

Pleanáil agus Teanga i nGaeltacht Chonamara

http://www.plearaca.ie/files/original/afd2c53bcd30e826a2fca5967d370257.pdf
Ó Bhealtaine 2003 tá iarratais phleanála i gConamara á meas de réir an Phlean Forbartha nua. Sa Phlean Forbartha 2003-2009, tá polasaí raidiciúil leagtha síos faoi chosaint na Gaeilge sa Ghaeltacht. Tharraing na míreanna faoin nGaeilge sa…

Comhairle Chonamara

http://www.plearaca.ie/files/original/208b55790d0973cd1f4daf9ac791b224.pdf
Toghadh Seosamh Ó Cuaig ina Chomhairleoir Contae neamhspleách ar Chomhairle Chontae na Gaillimhe i dtús an tSamhraidh seo caite. San alt seo, cuireann sé síos ar cheann de na pointí polasaí atá aige mar chomhairleoir - sin Comhairle…

Plean nua forbartha do Chontae na Gaillimhe

http://www.plearaca.ie/files/original/c1c2f55440b17041494728ae04db6898.pdf
Tá Séamus Breathnach ina Chomhairleoir Contae neamhspleách ar Chomhairle Contae na Gaillimhe ó 1999. Is é cathaoirleach Choiste Comhairleoirí Chonamara é do 2003. Anseo déanann sé roinnt anailíse ar an bPlean Nua Forbartha do Cho. na…

Agallamh le hÉamon Ó Cúiv

http://www.plearaca.ie/files/original/a8f935df5b6fc230f360b3310095283a.pdf
Ceapadh Éamon Ó Cuív ina Aire Gnóthaí Tuaithe, Pobail agus Gaeltachta tar éis an toghcháin deiridh. Chuaigh Peigí Ní Chonghaile chun cainte leis faoi nithe éagsúla atá faoina chúram anois.

Tuarascáil Choimisiún na Gaeltachta - Trumpa gan Teanga

http://www.plearaca.ie/files/original/caf7ea0ff51b309cc1de7729eee09ee9.pdf
Rinne an eagraíocht Pléaráca stocaireacht leanúnach sna blianta 1997-1999 ar an Aire Éamonn Ó Cuív, ag iarraidh air tascfhórsa a bhunú a dhéanfadh scrúdú eolaíoch fuarchúiseach ar stáid na Gaeilge sa Ghaeltacht agus a thiocfadh aníos…

Mar a líonadh na boscaí in Olltoghchán '99

http://www.plearaca.ie/files/original/f65cbbb24e46d0ec72ae508c6076cd47.pdf
Mar a líonadh na boscaí in Olltoghchán '99.