Brabhsáil Míreanna (11 iomlán)

  • Téamaí: Oideachas

Siollabas a Chodail Amuigh

http://www.plearaca.ie/files/original/98b12d140cda4381dbf02bd8193d92ab.pdf
Tá athruithe móra le theacht ar shiollabas Gaeilge na hArdteiste i 2012 ach mar is gnáth nuair a thagann sé chuig cúrsaí oideachais, tá leatrom dá dhéanamh ar an gcainteoir dúchais. Pléann Máire Ní Fhinneadha an cheist.

Go dtí an Cheathrú Rua via Teach Laighean

http://www.plearaca.ie/files/original/4620557222ee9608355e57e2ec89f634.pdf
Tugann Áine Ní Chonghaile cuntas ar bhunú agus fás a comhlachta aistriúcháin, Europus Teo.

Ciorraithe in Oideachas Speisialta

http://www.plearaca.ie/files/original/b9299478ef7e32384ba39fa700ee1a6f.pdf
Ó thús na Bealtaine seo caite tá athruithe fógraithe ag an Roinn Oideachais maidir le seirbhísí oideachais speisialta sna bunscoileanna. Anseo déanann Mairéad Ní Chualáin, oide scoile i Scoil an Droma, Leitir Móir, cur síos ar na…

Oideachas Feabhais - An Ghaeltacht fágtha fós gan seirbhís iomlán

http://www.plearaca.ie/files/original/7a820b56c6a63924927f35d61370f89f.pdf
ln eagrán na bliana seo caite den iris seo, scríobh Mairéad Ní Chualáin - múinteoir i mBunscoil an Droma, Leitir Móir faoi an neamhaird a déanadh ar na Scoileanna Gaeltachta sa gCuraclam nua a tháinig amach anuraidh. San alt seo, léiríonn…

Caoimhín Ó Maicín

http://www.plearaca.ie/files/original/931bb03958d377ba0bb51d4442656aa3.pdf
Chaith Caoimhín Ó Maicín aon bhliain déag agus fiche ag teagasc i nGairmscoil na bPiarsach i Ros Muc idir 1955-1986. Bhí sé ina phríomhoide ar an scoil ar feadh bliana sular éirigh sé as an mhúinteoireacht.

Leatrom ar Pháistí na Gaeltachta sa gCóras Oideachais

http://www.plearaca.ie/files/original/c49ac1dde8c5b70e7db8b157c34ab688.pdf
Cuireann Muireann Ní Chualáin, múinteoir i Scoil an Droma síos ar cén fáth nach bhfuil an curaclam nua do bhunscoileanna feilteach do scoileanna na Gaeltachta agus iarann sí curaclam dá cuid féin don Ghaeltacht.

Seanscoil Shailearna ó 1884

http://www.plearaca.ie/files/original/1e49ecf8ddf854ed7ab333cbc939aabc.pdf
Ceaptar gur tógadh scoil ar an láthair idir 1860 agus 1870. Scoil an-bheag a bhí inti - dhá sheomra inti ina raibh buachaillí agus cailíní le chéile agus Béarla an teanga a bhí i réim sa scoil. Bhí paróiste an Chnoic i nDeoise Thuama…

Tús le obair atógála Scoil Sailearna

http://www.plearaca.ie/files/original/b5e8db9888e7398ac737f6d936a8880a.pdf
Le cúpla mí anuas tá tús curtha le hobair atógála ar sheanscoil Shailearna sna hAille in lndreabhán. Comharchumann Shailearna atá i mbun na hoibre. Tá sé i gceist ag an gComharchumann lonad Pobail agus lonad Oidhreachta, a chur ar fáil ann…

Eagarfhocal 1995: Míchothramaíocht Forbartha i gConamara/Fórum Ghaeltachta de dhíth

http://www.plearaca.ie/files/original/cc74d22ee359fafc676c34384aa694c1.pdf
Ag an am seo den bhliain is cúis dóchais do lucht na Gaeilge an dea nuacht faoi Ghaelscoileanna nua ag oscailt ar fud na tíre. Is breá an rud é go bhfuil an oiread sin éilimh ag lucht na gcathracha agus na mbailte móra ar oideachas tré…

Campas - Idir Inis Oírr agus Enez Eusa na Briotáine

http://www.plearaca.ie/files/original/fe7e4cae0a317fb28fe7e8db4d3141af.pdf
'Séard a chiallaíonn an focal éigin 'campas' láthair nó suíomh ollscolaíochta. Is gluaiseacht Campas Eorpach Imshaoil a bunaíodh sa bhliain 1990 i tíortha an Chomhphobail. Tá sé mar aidhm aige grúpa scoláirí tríú leibhéil ó…

Téamaí: ,