HomeFúinn

Fúinn

Faoin Acadamh

Bunaíodh Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge faoi choimirce Ollscoil na hÉireann, Gaillimh in 2004, chun tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt inbhuanaithe cúrsaí trí Ghaeilge, do ghníomhaíocht taighde agus do sheirbhísí eile. Tá sé mar aidhm ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge timpeallacht bhisiúil ardléinn a chruthú, atá fréamhaithe sa teanga agus sa dúchas, chun ollscolaíocht Ghaeilge a fhorbairt a chuireann pobal teanga agus léinn chun cinn.

Tá réimse na ndaonnachtaí digiteacha, is é sin teacht le chéile réimsí traidisiúnta léinn agus na meáin nua dhigiteacha, á shaothrú ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh ar mhaithe le cur le héagsúlacht agus le sainiúlacht an taighde a dhéantar trí Ghaeilge. Mar chuid den obair seo tá muid ag saothrú dhisciplín na cartlannaíochta. Tá poitéinseal san obair seo cabhrú le cuspóirí teagaisc agus taighde na hOllscoile – go háirithe mar a bhaineann siad leis an nGaeilge agus le hobair ollscolaíochta trí Ghaeilge - a bhaint amach. Is sa chomhthéacs seo a thug muid faoin tionscadal taighde seo.

Tá níos mó eolais faoin Acadamh le fáil anseo.

Buíochas

Tá an tAcadamh agus Ollscoil na hÉireann Gaillimh faoi chomaoin mhór ag gach duine a bhronn ábhar cartlainne orainn.