Brabhsáil Míreanna (6 iomlán)

  • Léiritheoir/Cruthaitheoir is exactly "Caitlín Nic an Ultaigh"

Ionad Tacaíochta Teaghlaigh

http://140.203.202.64/files/BI2004A28.pdf
Alt ó 'Biseach 2004', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Tá moladh an-suntasach agus an-radacach anseo faoi Ionad Tacaíochta Teaghlaigh a bhunú sa cheantar seo agus ceapaim go bhfuil sé fíorthábhachtach go dtiocfaidh muid uilig ar bord…

Téamaí:

Ionad Tacaíochta Teaghlaigh Chois Fharraige

http://140.203.202.64/files/BI2005A09.pdf
Alt ó 'Biseach 2005', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Tá deontas de €1milliún ceadaithe ag an Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí chun Ionad Tacaíochta Teaghlaigh a thógáil sa gceantar. Níl aon amhras ar…

Téamaí:

lonad Tacaíochta Teaghlaigh

http://140.203.202.64/files/BI2003A07.pdf
Alt ó 'Biseach 2003', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Aithníonn Comharchumann Shailearna, cosúil le gach pobal Gaeltachta eile, go bhfuil an Ghaeilge faoi bhrú sa gceantar de bharr na n-athruithe sóisialta atá tarlaithe le roinnt…

Téamaí:

Naíonra Chois Fharraige Seanscoil Shailearna

http://140.203.202.64/files/BI2001A23.pdf
Alt ó 'Biseach 2001', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Bunaíodh Naíonra Chois Fharraige i 1999, le seirbhís naíonra a chur ar fáil do phobal an cheantair. Tá sé mar chuspóir againn seirbhís a chur ar fáil: a fhreastalóidh ar…

Téamaí:

Úsáid nua do Phortaigh i gCois Fharraige

http://www.plearaca.ie/files/original/1f2d2b70ed2f2bb426d8baf3305e95e1.pdf
Le roinnt mhaith seachtaine anuas, tá clós Sheanscoil Shailearna líonta suas le ualach adhmad agus is iomaí duine a bhfuil an cheist curtha aige - céard len aghaidh é? Tugann Caitlín Nic an Ultaigh, bainisteoir Chomharchumann Shailearna…

Úsáid Nua do Phortaigh i gCois Fharraige

http://140.203.202.64/files/BI2001A05.pdf
Alt ó 'Biseach 2001', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. D'éirigh le Comharchumann Shailearna cúnamh a fháil ó Údarás na Gaeltachta agus ó Bhord Fáilte le bealach siúlóide a dhéanamh ar straidhp de thalamh portaigh ó thuaidh den…

Téamaí: