Brabhsáil Míreanna (23 iomlán)

  • Léiritheoir/Cruthaitheoir is exactly "Donncha Ó hÉallaithe"

Níl sibh ceart agus níl sibh sibhialta!'

http://www.plearaca.ie/files/original/9900cdd3fcafd3364611d0c52a1c088f.pdf
I 1969 dhúisigh Gaeltacht Chonamara. Thosaigh daoine ag eagrú, ag gearán, ag éilimh a gcearta, ag agóidíocht in aghaidh lucht údaráis, ag labhairt amach ar a son féin. Tarraingíodh aird go náisiúnta ar fadhbanna na Gaeltachta, ó thaobh…

Éamonn Ó Cúiv, T.D. - Agallamh

http://www.plearaca.ie/files/original/d13f907317ea7f09c2fc4742e4cb2a21.pdf
Achoimre ar agallamh a thug Éamonn Ó Cuív T.D. do Dhonncha Ó hÉallaithe, tús Meán Fómhair. Labhraíonn sé faoi na cúraimí atá air mar Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreacht, Gaeltacht agus Oileáin; faoin méid atá leagtha amach aige…

Agallamh an Phléaráca: An tOllamh Gearóid Ó Tuathaigh, Cathaoirleach Údarás na Gaeltachta

http://www.plearaca.ie/files/original/9620e6150cdcdde61f831915bb143eda.pdf
Dhá bhliain ó shoin ceapadh Gearóid Ó Tuathaigh, ollamh le stair in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, ina chathaoirleach ar Údarás na Gaeltachta. San agallamh seo, a chuir Donncha Ó hÉallaithe air le déanaí, léiríonn sé a dhearcadh ar an…

Tuarascáil Choimisiún na Gaeltachta - Trumpa gan Teanga

http://www.plearaca.ie/files/original/caf7ea0ff51b309cc1de7729eee09ee9.pdf
Rinne an eagraíocht Pléaráca stocaireacht leanúnach sna blianta 1997-1999 ar an Aire Éamonn Ó Cuív, ag iarraidh air tascfhórsa a bhunú a dhéanfadh scrúdú eolaíoch fuarchúiseach ar stáid na Gaeilge sa Ghaeltacht agus a thiocfadh aníos…

Pleanáil agus Teanga i nGaeltacht Chonamara

http://www.plearaca.ie/files/original/afd2c53bcd30e826a2fca5967d370257.pdf
Ó Bhealtaine 2003 tá iarratais phleanála i gConamara á meas de réir an Phlean Forbartha nua. Sa Phlean Forbartha 2003-2009, tá polasaí raidiciúil leagtha síos faoi chosaint na Gaeilge sa Ghaeltacht. Tharraing na míreanna faoin nGaeilge sa…

Gorbachev na Gaeltachta: Agallamh le Pádraig Ó hAoláin

http://www.plearaca.ie/files/original/94d8e25a4e7cf52f6f714823f2aaed73.pdf
Ar na mallaibh, labhair Pádraig Ó hAoláin lena chomh Thiobraid Árannach, Donncha Ó hÉallaithe. San agallamh tráchtann an Príomhfheidhmeannach nua ar Údarás na Gaeltachta, ar na hathruithe atá ar bun san eagraíocht fhorbartha agus…

Anailís ar Thoghchán an Údaráis (2005)

http://www.plearaca.ie/files/original/50d588982da675c02db7d87830084a8e.pdf
Tugtar anseo briseadh síos, de réir boscaí, ar na vótaí a caitheadh i dtoghchán an Údaráis, mí Aibreán seo caite. Tá na figiúirí bunaithe ar na tallies a deineadh ag an gcomhaireamh agus na boscaí á n-oscailt. Níl na boscaí go léir…

Anailís ar Ghaeltacht Chonamara

http://www.plearaca.ie/files/original/369b2253f344dac0e8fc73475bfb4bc7.pdf
Dá ndéanfaí teorannacha na Gaeltachta i gCo na Gaillimhe a shocrú do réir na gcritéir atá molta sa Staidéar Teangeolaíoch ar Staid na Gaeilge sa nGaeltacht, ní bheadh de dhaonra fágtha i nGaeltacht na Gaillimhe ach 16,000 duine as an…

Tríocha Bliain den Údarás (1979-2009): thar am é a leasú

http://www.plearaca.ie/files/original/f96b4e8697103bf0dedc8b1f4f9c224b.pdf
Tá toghchán ceaptha a bheith ann an chéad bhliain eile le Bord nua a thoghadh d'Údarás na Gaeltachta. San alt seo caitheann an tráchtaire Donncha Ó hÉallaithe súil chriticiúil ar an Údarás mar atá agus déanann sé roinnt moltaí faoi na…

Cluichí Pobail i gConamara: Ceisteanna agus Freagraí

http://www.plearaca.ie/files/original/9326ac0cac2a461b229955c5bc061984.pdf
Is é Donncha Ó hÉallaithe rúnaí an choiste a d’eagraigh na cluichí pobail i gCois Fharraige le dhá bhliain. Tugann sé míniú anseo ar na rialacha agus struchtúir a bhaineann leis na cluichí.