Brabhsáil Míreanna (57 iomlán)

  • Ábhar is exactly "Forbairt Phobail"

Tionchar Chomharchumann Shailearna ar Fhorbairt Ghlór na nGael

https://www.cartlann.ie/files/original/f42bf8a4dd669eeec7f3b3f35bc71261.pdf
Alt ó 'Biseach 2001', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Ba i 1984 a bunaíodh Comharchumann Shailearna. I measc na gcuspóirí a chuir an Comharchumann roimhe bhí: seirbhís uisce a chur ar fáil do thart ar 1,000 teach sa gceantar ón…

Téamaí:

Tearmann Éanna: Lá Oscailte san Ionad Lae

https://www.cartlann.ie/files/original/6104b02bc7735cfc3db2ca6dc31d37d8.pdf
Alt ó 'Biseach 2008', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Ar an lá deireanach de mhí Lúnasa na bliana seo reáchtáileadh lá oscailte i dTearmann Éanna ar an Tulaigh le heolas a thabhairt don phobal faoina bhfuil ar siúl ann. Tháinig slua…

Téamaí:

Tearmann Éanna – Tearmann don Aosach

https://www.cartlann.ie/files/original/614d70f75f5c99106da8b522b74ee334.pdf
Alt ó 'Biseach 2011', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Is i dtús na nóchaidí a cuireadh tús le Coiste na nAosach/Tearmann Ainnín agus le himeacht ama bunaíodh an comhlacht Tearmann Éanna Teo. le seirbhísí den scoth agus…

Téamaí:

Tearmann Éanna

https://www.cartlann.ie/files/original/749825ddd93ed63ea46a76bdc9de66fe.pdf
Alt ó 'Biseach 2009', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Is é príomhchuspóir Thearmann Éanna ná an freastal is fearr agus is féidir a dhéanamh ar aosaigh Chois Fharraige agus na Gaeltachta trí chéile. Tá ardmheas againn ar ár muintir…

Téamaí:

Tearmann Éanna

https://www.cartlann.ie/files/original/752fffa77244edaa691019a4c3e70bf8.pdf
Alt ó 'Biseach 2007', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Rinneadh cónascadh idir Tearmann Éanna agus Tearmann Ainnín i mbliana. Fágann an cónascadh go bhfuil 32 theach beag agus Ionad Lae faoi chúram Thearmann Éanna le freastal ar na…

Téamaí:

Tearmann Ainnín Teo. agus Tearmann Éanna Teo.

https://www.cartlann.ie/files/original/573c09563284624f00eda62962838091.pdf
Alt ó 'Biseach 2001', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Ba é Pól Ó Foighil a tháinig aníos leis an tuairim ar dtús, go mba chóir rud éicint praiticiúil a dhéanamh chun tithíocht a chur ar fáil do Phobal Aostach na Gaeltachta a…

Téamaí:

Tearmann Ainnín

https://www.cartlann.ie/files/original/8e09e220add238499ab70f903734e34e.pdf
Alt ó 'Biseach 1998', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Bliain na nAosach, 1993, a thug an spreagadh is an dúshlán do Loch Lurgan Teo. dhá theach déag a thógáil do sheandaoine ar an gCnoc.

Téamaí:

Smaointe Iarchathaoirligh

https://www.cartlann.ie/files/original/299d7d90393ef9a32a228ecd0a45d6d4.pdf
Alt ó 'Biseach 2006', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Tar éis cúig bhliana mar Rúnaí ar an gCumann Forbartha thug mé an tréimhse 2000-2005 mar Chathaoirleach ar an eagraíocht chéanna. Le linn na tréimhse sin lean an Cumann leis an…

Téamaí:

Seo Uait

https://www.cartlann.ie/files/original/d5ff5c2abbdb0db757648aaea6e8749b.pdf
Alt ó 'Biseach 2004', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. I dtús na bliana seo bunaíodh an eagraíocht dheonach, Seo Uait, i gceantar Chonamara le hairgead a bhailiú do Thaighde Ailse Brollaigh i gcomhar leis an Institiúid Náisiúnta um…

Téamaí:

Scéim Uisce an Chnoic/na Minna

https://www.cartlann.ie/files/original/3153c7dc7c540a9ea56eba6297c53be1.pdf
Alt ó 'Biseach 1998', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Is iomaí bliain ó shin anois ó thosaigh Coiste Chomharchumann Shailearna Teo. ag iarraidh feabhas a chur ar sholáthar uisce an cheantair. Is iomaí teacht le chéile a bhí i gceist…

Téamaí: