Faoin Tionscadal Seo

Grianghraf de chuid den bhailiúchán.

Grianghraf de chuid den bhailiúchán.

Seoladh Taisclann Dhigiteach na hÉireann (Digital Repository of Ireland) in 2015, agus mar chuid den tionscadal seo socraíodh bailiúchán d’ábhar ilchineálach Mhic Giollarnáth a aistriú go cartlann chomhaimseartha dhigiteach. Rinneadh na lámhscríbhinní a dhigitiú, agus tiontaíodh gach leathanach go híomhá ardtaifeach. Cruthaíodh leagan digiteach de gach lámhscríbhinn nuair a rinneadh na leathanaigh digiteacha cuí a chomhcheangal le chéile. Rinne an Dr. Rosmáire Ní Cholla formhór na hoibre.

Scríobh daoine éagsúla lámhscríbhinní Mhic Giollarnáth, agus dá bharr tá cuid acu níos inléite ná a chéile. Mar sin, ar mhaithe le héascaíocht agus le hinúsáidteacht, rinneadh gach lámhscríbhinn a thras-scríobh ar an ríomhaire. Thug Pádraig Ó Confhaola, as Ros Muc, Go. na Gaillimhe, faoin obair mhór seo.  Anuas air seo, cuireadh struchtúr cuimsitheach meiteashonraí i dtoll a chéile, ionas go bhféadfaí cuardach éasca agus anailís dhomhain a dhéanamh ar an ábhar.

In éineacht leis an ábhar seo, cuireadh míreanna fuaime ó Chartlann RTÉ Raidió na Gaeltachta. Tá idir agallaimh a thráchtann ar shaol Mhic Giollarnáth agus sleachta léite óna shaothar sna míreanna fuaime. Cuireadh Catalóg an Bhailiúcháin le chéile freisin.