Brabhsáil Míreanna (11 iomlán)

  • Léiritheoir/Cruthaitheoir is exactly "Pádraig Ó Héalaí"

Oíche Fhéile Shan Seáin

http://www.cartlann.ie/files/BI2019A09.pdf
Ba chuid de thuiscint ár sinsear é go raibh an bhliain roinnte ina dhá leath, mar atá, leath an gheimhridh agus leath an tsamhraidh. B’fhéile mór acu tús gachroinne acu seo (Samhain agus Bealtaine) agus b’fhéilte móra acu freisin…

Téamaí:

Dumhach na Leanbh: Comhthéacs

http://140.203.202.64/files/BI2018A10.pdf
Alt ó 'Biseach 2018', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Ní mór an t-iniúchadh is gá a dhéanamh ar an mbealach traidisiúnta ina ndéileáiltí le bás linbh sula dtabharfar faoi deara gur lú an t-aitheantas a tugadh tráth don bhás sin…

Téamaí: ,

Cumann Béaloidis Chonamara

http://140.203.202.64/files/BI2017A07.pdf
Alt ó 'Biseach 2017', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Sa bhliain 1987 shocraigh an Cumann le Béaloideas Éireann tionól bliantúil a eagrú lasmuigh de Bhaile Átha Cliath mar chuid dá n-imeachtaí feasta agus tugadh an chéad tionól…

Téamaí:

Mallacht na Baintrí

http://140.203.202.64/files/BI2016A20.pdf
Alt ó 'Biseach 2016', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. De ghnáth ní bhíonn i bhfocail dúinn ach lipéid áisiúla ag tagairt d’fheiniméan éigin - uirlisí a chuireann ar ár gcumas an saol inár dtimpeall a thuairisciú. Ach ag an am…

Téamaí:

Smaointe Iarchathaoirligh

http://140.203.202.64/files/BI2006A10.pdf
Alt ó 'Biseach 2006', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Tar éis cúig bhliana mar Rúnaí ar an gCumann Forbartha thug mé an tréimhse 2000-2005 mar Chathaoirleach ar an eagraíocht chéanna. Le linn na tréimhse sin lean an Cumann leis an…

Téamaí:

Cumann Forbartha Chois Fharraige

http://140.203.202.64/files/BI2004A18.pdf
Alt ó 'Biseach 2004', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Díríonn an Cumann Forbartha ar mholtaí a chur chun cinn agus ar thacaíocht a thabhairt d’fhorbairtí fisiciúla agus imeachtaí cultúrtha a rachadh chun tairbhe don cheantair agus…

Téamaí:

Cumann Forbartha Chois Fharraige

http://140.203.202.64/files/BI2003A09.pdf
Alt ó 'Biseach 2003', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Féachann an Cumann le cruinnithe míosúla a reachtáil (lasmuigh de thréimhsí saoire) ag a ndírítear ar fhorbairtí fisiciúla agus cultúrtha a rachadh chun tairbhe don cheantair…

Téamaí:

Scéalaí Trí Shúile Bailitheora: Maitiú Mór Ó Tuathail agus Colm Mac Gill Eathain

http://140.203.202.64/files/BI2000A15.pdf
Alt ó 'Biseach 2000', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Chaith an tAlbanach, Colm Mac Gilleathain, tréimhsí i dtús na ndaicheadaí san aois seo caite ag bailiú béaloidis i gceantar Indreabháin agus ba bailitheoir lánaimseartha le…

Téamaí: ,

An Cumann Forbartha i rith 1998

http://140.203.202.64/files/BI1998A17.pdf
Alt ó 'Biseach 1998', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. An Cumann Forbartha i rith 1998.

Téamaí:

Damhsa an Cháca

http://www.plearaca.ie/files/original/67f999a9ea9e1927b587e5f536f69d0f.pdf
Ó tháinig ann do Phléaráca Chonamara tá aird faoi leith dírithe ar dhamhsa ar an sean nós sa Ghaeltacht seo agus is léir go bhfuil borradh nua tagtha i suim an phobail trí chéile sa ghné seo den traidisiún. Sa chomhthéacs sin, b'fhéidir…